GRS.jpg
 

The Global Recycled Standard (GRS)

Global Recycle Standard on kansainvälinen ja vapaaehtoinen tuotestandardi, joka asettaa vaatimukset kierrätetyn sisällön, tuotantoketjun, sosiaalisten- ja ympäristökäytäntöjen sekä kemiallisten rajoitusten osalta.

GRS:n tarkoituksena on vastata niiden yritysten tarpeeseen, jotka haluavat tarkistaa tuotteiden (sekä valmiiden ja välituotteiden) kierrätetyn sisällön että todentaa vastuulliset sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja kemialliset käytännöt näiden tuotteiden valmistuksessa.

GRS:n päämääränä on määritellä vaatimukset, joilla varmistetaan tarkat sisältövaatimukset, hyvät työolot ja että haitalliset ympäristö- ja kemialliset vaikutukset minimoidaan.

GRS käsittelee tuotteiden kulkua yritysten sisällä ja niiden välillä ja se kattaa valmistuksen, varastoinnin, käsittelyn ja merenkulun. GRS koskee toimitusketjua, mukaan lukien kaikki omistajat viimeiseen B2B-tapahtumaan asti.

GRS:n sertifikaatti on voimassa yhden vuoden ja sitä jatketaan vuosittain.

Salvage Recycle – GRS:n sertifikaatti tästä