GOTS.jpg
 

The Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS on johtava tekstiilien prosessointistandardi luomukuiduille sisältäen ekologiset ja sosiaaliset kriteerit, jota täydentää riippumaton sertifiointi koko tekstiilituotantoketjulle.

Standardin tavoite on määritellä kansainvälisesti tunnustetut vaatimukset, jotka varmistavat tekstiilien luomustatuksen raaka-aineiden sadonkorjuusta aina loppukuluttajalle asti. Tekstiilin tuottajat ja valmistajat voivat viedä luomutuotteita yhden sertifikaatin voimin kaikille markkinoille.

Avainkriteerit tuotantoon ja valmistukseen:Ympäristökriteerit

 • Kaikissa tuotannon vaiheissa luomukuituiset tuotteet on pidettävä erillään tavanomaisista tuotteista ja oltava selkeästä tunnistettavissa.

 • Kaikki kemialliset aineet (esim. värjäysaineet, lisäaineet ja prosessikemikaalit) on arvioitava ja täytettävä myrkyllisyyttä ja biohajoavuutta / eliminoitavuutta koskevat perusvaatimukset.

 • Kriittisten aineiden, kuten myrkyllisten raskasmetallien, formaldehydien, aromaattisten liuottimien, toiminnallisten nanopartikkelien, geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) ja niiden entsyymien kieltäminen.

 • Synteettisten liimausaineiden käyttö on rajoitettua; neulonta- ja kudontaöljyt eivät saa sisältää raskasmetalleja.

 • Valkaisut on tehtävä hapella (ei kloorivalkaisua).

 • Azo-värit jotka vapauttavat syöpää aiheuttavia amiiniyhdisteitä ovat kiellettyjä.

 • Discharge-printtausmenetelmät joissa käytetään aromaattisia liuotteita ja plastisolprinttaus-menetelmät joissa käytetään ftalaatteja ja PVC:tä ovat kiellettyjä.

 • Kaikilla toimijoilla on oltava ympäristösuunnitelma, johon sisältyy tavoitteita ja menettelyjä jätteiden ja päästöjen minimoimiseksi.

 • Vedenkäsittelyssä on pidettävä kirjaa täydellisesti kemikaalien käytöstä, energian, veden kulutuksesta ja jäteveden käsittelystä, mukaan lukien lietteen hävittäminen. Vedenkäsittelylaitoksista tulevaa jätevettä on käsiteltävä toiminnallisella jätevedenpuhdistamolla.

 • Pakkauksissa ei sää käyttää PVC:tä. Paperi tai pahvi jota käytetään esimerkiksi pakkauksissa, henkareissa ja roikkolapuissa on oltava kierrätettyä tai FSC:n tai PEFC:n sertifioimaa.

Tekninen laatu ja myrkyllisyyskriteerit

 • Tekniset laatuparametrit on täytettävä (esim. hankaus, hikoilu, valo ja pesun kestävyys ja kutistumisarvot).

 • Raaka-aineiden, välituotteiden, lopullisten tekstiilituotteiden ja lisävarusteiden on vastattava tiukkoja rajoituksia ei-toivottujen jäämien osalta.Sosiaalisten kriteereiden vähimmäisvaatimukset

Kaikkien tuottajien ja valmistajien on täytettävä kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten normien mukaiset sosiaaliset vähimmäisvaatimukset, myös maatilatasolla. Niillä on oltava sosiaalisten vaatimusten mukainen hallinnointi, jossa on määritelty tekijät sen varmistamiseksi, että sosiaaliset kriteerit täyttyy. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä sopimuksia on pidettävä tärkeänä tulkinnan perustana asianmukaisen täytäntöönpanon arvioimiseksi.

 • Työntekeminen on vapaaehtoista.

 • Pakkotyövoima on kiellettyä.

 • Yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin kunnioitetaan.

 • Työolosuhteet ovat turvallisia ja hygieenisia

 • Lapsityövoimaa ei saa käyttää.

 • Perustoimeentulon turvaava palkka

 • Työajat eivät ole liiallisia.

 • Ei harjoiteta syrjintää.

 • Säännöllistä työtä tarjotaan.

 • Epäinhimillinen kohtelu on kielletty.Laadunvarmistusjärjestelmä

GOTS-sertifiointijärjestelmään osallistuvan yrityksen on toimittava standardin kaikkien kriteerien mukaisesti. GOTS vetoaa kaksoisjärjestelmään tarkastaakseen asiaankuuluvien kriteerien noudattamisen, jotka koostuvat paikan päällä suoritettavista tarkastuksista ja jäämien testauksesta.
Lue lisää GOTS:sta täältä